Digitalizácia VHS

Digitalizácia vašich videokaziet VHS, VHS-C, Mini DV na USB kľúč.

Digitalizácia videokazety už od 10€

Bližšie informácie v predajni FAVS, e-mailom: predajna@favs.sk, alebo na

telefónnom čísle: 0950 564 696 pošas pracovnej doby.

Sken farebných, ČB a zvítkových negatívov, diapozitívov v tej najvyššej kvalite !

Jedno políčko filmu od – 0,50€ do 2400 dpi

Jedno políčko zvítkový film 6×6 od – 0,70€ do 2400 dpi

Jedno políčko diapozitív od – 0,50€ do 2400 dpi